Zapraszamy na Mszę św. w niedzielę 22 kwietnia o godz. 16:00 połączoną z udzieleniem święceń diakonatu Jean-Christophe Kirumara z Burundi pod przewodnictwem ks. bpa Bernarda Ginoux