Jak co roku, w Wielkim Poście, organizowana jest akcja wsparcia Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W diecezji Montaban wspólnota Polaków będzie mogła wesprzeć PMK podczas składki w III i IV Niedzielę Wielkiego Postu. 

Polska Misja Katolicka z liczbach
182 lata istnienia i działalności we Francji
60 lat istnienia tygodnika Głos Katolicki
70 ośrodków duszpasterstwa polskiego we Francji
112 kapłanów diecezjalnych i zakonnych
17 sióstr zakonnych
2 księży studentów z Polski

PMK i jej działalność
* W licznych ośrodkach i parafiach w całej Francji prowadzi duszpasterstwo w języku polskim
* Tygodnik Głos Katolicki informuje o wydarzeniach wśród wspólnot polonijnych 
* Seminarium Polskie zapewnia utrzymanie i stypendia dla księży studentów z Polski
* Domy Polskie przyjmują Rodaków na rekolekcje, wypoczynek i tradycyjne świętowanie
* Stowarzyszenie Pomost przychodzi z pomocą najbardziej potrzebującym
* Stowarzyszenie Concorde wspiera organizacje i inicjatywy dla dobra Polonii i Polaków we Francji

Jałmużnę wielkopostną można także przesłać czekiem na adres:

Mission Catholique Polonaise
263 bis, rue Saint-Honoré; 75001 Paris