Stowarzyszenie francusko-polskie „Polonia 82” serdecznie zaprasza na walne zebranie podsumowujące roczną pracę  stowarzyszenia, które odbędzie się:
w piątek 23 MARCA 2018 r. o godz. 19:30 w Centre Culturel 24 Rue de la Solidarité w MOISSAC
Program zebrania:
 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia,
 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
 zatwierdzenie wypełnienia obowiązków przez Zarząd,
 przedstawienie projektu działalności stowarzyszenia na rok 2018,
 sprawy różne.
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na zebraniu.
Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym
działalnością naszego stowarzyszenia.
Do zobaczenia!