Jak co roku chcielibyśmy zaprosić całą Polonię do wzięcia udziału o obchodach Dnia Papieskiego. W tym roku będziemy go obchodzić 14 października, pod hasłem: Promieniowanie Ojcostwa.

Dzień Papieski, jest czasem, w którym możemy wszyscy jednocześnie, pochylać się nad nauczaniem i osobą świętego Jana Pawła II.

Zapraszamy również nastronę internetową: www.dzielo.pl, na której w zakładce Dzień Papieski: https://dzielo.pl/dzien-papieski/dzien-papieski-2018/do-pobrania/ można znaleźć przykłady katechez i homilii dla poszczególnych grup wiekowych oraz scenariusz apelu, czy rozważania różańcowe. Niebawem dodamy wizualizację plakatu promującego Dzień Papieski.

Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

www.dzielo.pl 

www.youtube.com/dzielotv

www.facebook.com/fundacjadzielonowegotysiaclecia