7, 14 i 21 lipca  Msza święte w Reyniès o 16:00
28 lipca Msza w Bressols